Home / TIN BẤT ĐỘNG SẢN / Tin vui cho những người có thu nhập thấp

Tin vui cho những người có thu nhập thấp

Trước những diễn biến sôi động của thị trường BĐS Xuân Mai và thực hiện chương trình phát triển nhà ở của bộ xây dựng trong 5 tháng của năm 2015. Kết quả này cho thấy nhà ở xã hội đã là trọng điểm được quan tâm và thu được kết quả có ý nghĩa.

nha-thu-nhap-thap

Sau 102 dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, 150 dự án ecolife nhà ở xã hội đang được triển khai trên cả nước.

Cụ thể: Đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội khu vực đô thị, đến nay, cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 102 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 38 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp với 19.680 căn hộ (tổng mức đầu tư khoảng 6.810 tỷ đồng); 64 dự án nhà ở xã hội cho công nhân, với 20.270 căn hộ (tổng mức đầu tư khoảng 4.440 tỷ đồng).

Hiện nay trên cả nước đang tiếp tục triển khai 150 dự án nhà ở xã hội, trong đó có 91 dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, quy mô xây dựng khoảng 55.830 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 28.500 tỷ đồng; 59 dự án nhà ở xã hội cho công nhân với quy mô xây dựng khoảng 66.753 căn hộ, tổng mức đầu tư khoảng 18.100 tỷ đồng.

Cũng theo Bộ Xây dựng, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc năm 2014 đạt khoảng 20,6 m2 sàn/người, tăng mặt bằng ecolife 1m2 sàn/người so với năm 2013. Trong hai năm 2013 và 2014, cả nước đã phát triển thêm khoảng 1,1 triệu m2 nhà ở xã hội, đưa tổng diện tích nhà ở xã hội toàn quốc đạt khoảng 1,8 triệu m2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *