Home / SÀN BẤT ĐỘNG SẢN / THỔ CƯ / Thực tế việc quản lý và xử lý rác rác thải

Thực tế việc quản lý và xử lý rác rác thải

Ở Việt Nam, tốc độ phát sinh rác chất thải Tùy thuộc vào từng loại đô thị và dao động từ 0,35 – 0,8 kg/người.ngày. Rác chất thải là sản phẩm tất yếu của cuộc sống được nước thải ra từ các hoạt động chế tạo , dây chuyền lọc nước tinh khiết kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác như khám chữa bệnh, vui chơi giải trí của con người. Cùng với mức sống của nhân dân ngày càng được nâng cao và công cuộc công nghiệp hoá ngày càng phát triển sâu rộng, rác chất thải cũng được tạo ra ngày càng nhiều với những thành phần ngày càng phức tạp và đa dạng. xử lý rác chất thải đã và đang trở thành một Đề tài nóng bỏng ở các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thực tế việc quản lý và xử lý rác rác thải mặc dù đã có nhiều tiến bộ, cố gắng nhưng chưa ngang tầm với nhu cầu đòi hỏi. ngày nay , ở khu vực đô thị mới chỉ thu gom đưa đến bãi chôn lấp tập trung đạt khoảng 60-65%, còn lại rác rác thải xuống ao hồ, sông ngòi, bên đường. Còn ở khu vực nông thôn, rác chất thải hầu như không được thu gom, những điểm vứt rác tràn ngập khắp nơi. Ở khu vực khám chữa bệnh, mặc dù đã có nhiều bệnh viện đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc cải thiện điều kiện môi trường theo hướng xanh, sạch, đẹp cùng với những hệ thống xử lý tiên tiến để phục vụ tốt cho việc khám chữa bệnh của nhân dân, song vẫn còn những bất cập trong việc thu gom và tiêu huỷ rác nước thải , nhất là chất chất thải có các thành phần nguy hại. Đây cũng chính là nguy hệ thống lọc nước tinh khiết đóng chai cơ tiềm ẩn đối với môi trường và con người.

Rác thải có mối nguy cơ cao chỉ khi con người chưa quan tâm đến công tác quản lý thu gom và lọc đối với chúng. Nếu như những nhà quản lý, nhà khoa học tạo điều kiện giúp đỡ và nâng cao nhận thức cho cộng đồng, cho các nhà doanh nghiệp và đặc biệt là tạo điều kiện cho họ tiếp cận với công nghệ xử lý và ứng xử với rác một cách thân thiện, thì ngược lại, rác rác thải sẽ là một trong những nguồn tài nguyên quý bảng giá phục vụ lại cho con người. Ở lọc nước ta, việc làm này còn rất mới mẻ, việc thu gom và phân loại rác để tái sử dụng chưa được cộng đồng quan tâm. Ở các loc nuoc phát triển việc thu gom và phân loại rác đã trở thành một việc làm bình thường, những túi đựng rác đều vì các gia đình bỏ tiền mua ở cửa hàng. Ở những nuoc này dân chúng coi rác rác thải chưa phải là đồ bỏ đi mà cố gắng tận dụng những thứ còn có ích nhằm đem lại lợi ích cho Nhà xu ly nuoc , đồng thời làm trong sạch môi trường sống của họ.
Tỉ lệ thu gom rác nước thải ở Việt Nam đạt khoảng 31%. thực trạng quản lý, lọc rác chất thải kém hiệu quả đã và đang gây dư luận trong cộng đồng, đặt ra nhiều thách thức đối với nhiều cấp, ngành, đặc biệt là ngành môi trường. Tuy nhiên, giải quyết Chủ đề này không phải một sớm một chiều, Bời vì chúng ta đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, bất cập và nhất là thiếu cách thức đồng bộ.

Những khó khăn chủ yếu về việc quản lý và xử lý rác nước thải kém hiệu quả:

– Nguồn kinh phí đầu tư cho công tác xử lý rác rác thải , nhất là đối với rác thải độc hại là rất lớn. Vốn đầu tư này lại cần được huy động từ các nguồn ngân sách nhà nuoc , thấc mắc của các tổ chức Quốc tế, nguồn giúp đỡ của các Chính phủ và tổ chức phi chính phủ. bây giờ , nhiều địa phương ở tỉnh ta đã có quy hoạch bãi chôn lấp rác, nhưng kinh phí đầu tư cho việc xây dựng bãi chôn lấp và xử lý rác rác thải theo yêu cầu bảo vệ môi trường lại thiếu nên không thực hiện được.

– Nhận thức về việc thu gom xử lý rác rác thải đối với cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công tác này còn chưa cao, làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và hiệu quả phân loại, thu gom, day chuyen loc nuoc ro vận chuyển, lọc và tiêu huỷ rác chất thải . Một số lãnh đạo cấp địa phương, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến việc xử lý rác rác thải . Việc tuyên truyền giáo dục ý thức cộng đồng chưa sâu rộng, từ đó đã gây sức ép không đáng có đối với các cơ quan quản lý chuyên ngành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *