Home / Chia sẻ / Thủ tục thực hiện lập ĐTM dự án

Thủ tục thực hiện lập ĐTM dự án

Một dự án không thể thiếu báo cáo đánh giá tác động môi trường – ĐTM , vậy thủ tục của nó như thế nào, hãy tham khảo một số thông tin sau đây

danh-gia-tac-dong-moi-truong-dtm

Căn cứ pháp lý lập ĐTM dự án:

 • Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 Ngày 23/06/2014;
 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường (Điều 12 – 17)
 • Thông tư Số: 27/2015/TT-BTNMT Ngày 29 – 5 – 2015 quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

Thủ tục thực hiện ĐTM dự án

Hồ sơ cần thiết:

 • Giấy đăng ký kinh doanh/ Giấy phép đầu tư.
 • Thỏa thuận địa điểm xây dựng .
 • Báo cáo đầu tư/ Giải trình kinh tế kỹ thuật/ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất
 • Sơ đồ vị trí dự án
 • Bản vẽ Mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải – Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường (nếu có)
 • Trong một số trường hợp cụ thể, hồ sơ có thể tăng hoặc giảm một số loại.

Thời gian thẩm định:

Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định như sau

dtm

 • ♥♥ Chủ dự án xin thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đến sở Tài nguyên và Môi trường để tìm hiểu và được hướng dẫn chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của pháp luật.
 • ♥♥ Nộp Hồ sơ tại bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường
 • ♥♥ Nhận quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Để hiểu rõ hơn và chi tiết về vấn đề đánh giá tác động môi trường – ĐTMhãy liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ với chất lượng tốt nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *