Home / SÀN BẤT ĐỘNG SẢN / THỔ CƯ / Nước ta hiện nay ô nhiễm nước đang báo động

Nước ta hiện nay ô nhiễm nước đang báo động

Hiện nay ở Việt Nam, mặc dù các cấp, sản xuất nước đóng chai các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chính sách và pháp luật về bảo vệ môi trường, nhưng hiện trạng ô nhiễm nguồn nước là Đề tài rất đáng lo ngại. Tốc độ công nghiệp hoá và đô thị hoá tương đối nhanh và sự gia tăng dân số gây áp lực ngày càng nặng nề dối với tài nguyên lọc nước trong vùng lãnh thổ.
Môi trường nước ở nhiều đô thị, khu công nghiệp và làng nghề ngày càng bị ô nhiễm lớn Bởi xử lý nước nước thải , khí chất thải và chất chất thải rắn. ở các thành phố lớn, hàng trăm cơ sở lắp ráp công nghiệp đang gây ô nhiễm hơn môi trường lọc nước tại không có công trình và dây chuyền lọc lọc chất rác thải . ô nhiễm nước do lắp ráp công nghiệp là rất nặng.
ô nhiễm hơn môi trường xử lý nước ở Việt Nam
Ví dụ: ở ngành công nghiệp dệt may, ngành công nghiệp giấy và bột giấy, xu ly nuoc nước thải thường có độ pH trung bình từ 9-11; chỉ số nhu cầu ô xy sinh hoá (BOD), nhu cầu ô xy hoá học (COD) có thể lên đến 700mg/1 và 2.500mg/1; hàm lượng chất rắn lơ lửng… cao gấp nhiều lần giới hạn cho phép.
Hàm lượng loc nuoc thải của các ngành này có chứa xyanua (CN-) vượt đến 84 lần, H2S vượt 4,2 lần, hàm lượng NH3 vượt 84 lần tiêu chuẩn chất lượng cho phép nên đã gây ô nhiễm hơn nặng nề các nguồn loc nuoc mặt trong vùng dân cư.

Mức độ ô nhiễm môi trường nước ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp tập trung là rất lớn.
tại cụm công nghiệp Tham Lương, thành phố Hồ Chí Minh, nguồn loc nuoc bị nhiễm bẩn Vì loc nuoc rác thải công nghiệp với tổng lượng lọc nước chất thải ước tính 500.000 m3/ngày từ các nhà hệ thống giấy, bột giặt, nhuộm, dệt. ở thành phố Thái Nguyên, loc nuoc chất thải công nghiệp nước thải ra từ các cơ sở sản xuất giấy, luyện gang thép, luyện kim màu, khai thác than; về mùa cạn tổng lượng xu ly nuoc nước thải khu vực thành phố Thái Nguyên chiếm khoảng 15% lưu lượng sông Cầu; nước chất thải từ chế tạo giấy có pH từ 8,4-9 và hàm lượng NH4 là 4mg/1, hàm lượng chất hữu cơ cao, nuoc thải có màu nâu, mùi khó chịu…

Khảo sát một số làng nghề sắt thép, đúc đồng, nhôm, chì, giấy, dệt nhuộm ở Bắc Ninh cho thấy có lượng nuoc chất thải hàng ngàn m3/ ngày không thông qua lọc , gây ô nhiễm môi trường nước và môi trường trong khu vực.

tình trạng ô nhiễm môi trường nước ở các đô thị thấy rõ nhất là ở thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ở các thành phố này, day chuyen loc nuoc tinh khiet xử lý nước nước thải sinh hoạt không có mạng lưới lọc tập trung mà trực tiếp xả ra nguồn tiếp nhận (sông, hồ, kênh, mương). Mặt khác, còn rất nhiều cơ sở sản xuất không lọc xu ly nuoc chất thải , Hầu hết các bệnh viện và đơn vị y tế lớn chưa có mạng lưới lọc xu ly nuoc chất thải ; một lượng rác nước thải rắn lớn trong thành phố không thu gom hết được… là những nguồn quan trọng gây ra ô nhiễm môi trường nước . Hiện nay, mức độ ô nhiễm hơn trong các kênh, sông, hồ ở các thành phố lớn là rất nặng.

hiện trạng ô nhiễm môi trường nước ở nông thôn và khu vực sản xuất nông nghiệp, hiện nay Việt Nam có gần 76% dân số đang sinh sống ở nông thôn là nơi cơ sở hạ tầng còn lạc hậu, Hầu hết các chất nước thải của con người và gia súc chưa được lọc nên thấm xuống đất hoặc bị rửa trôi, làm cho tình trạng ô nhiễm nguồn nước về mặt hữu cơ và vi sinh vật ngày càng cao. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số vi khuẩn Feca coliform trung bình biến đổi từ 1.500-3.500MNP/100ml ở các vùng ven sông Tiền và sông Hậu, tăng lên tới 3800-12.500MNP/100ML ở các kênh tưới tiêu.

Trong chế tạo nông nghiệp, tại lạm dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, day chuyen loc nuoc các nguồn loc nuoc ở sông, hồ, kênh, mương bị ô nhiễm lớn , ảnh hưởng lớn đến môi trường xu ly nuoc và sức khoẻ nhân dân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *