Home / Chia sẻ / Hạ tầng cơ sở kinh tế và pháp lý thanh toán online

Hạ tầng cơ sở kinh tế và pháp lý thanh toán online

Hạ tầng kinh tế ảnh hưởng thế nào đến hệ thống thanh toán online

Hạ tầng cơ sở kinh tế bao gồm yếu tố môi trường kinh tế quốc gia và môi trường quốc tế. Trước tiên, ở môi trường quốc gia, chủ thể Nhà nước (Chính phủ) phải có được những nhận thức, những tầm nhìn, mang tính chiến lược, để từ đó đưa ra những quyết định đúng đắn nhằm tạo lập được môi trường kinh tế, xã hội, pháp lý phù hợp với xu thế tiến tới nền kinh tế số hoá, nền kinh tế tri thức nói chung, cũng như với sự phát triển của TMĐT nói riêng. Về mặt pháp lý, cần phải giải quyết được một số vấn đề: thừa nhận tính pháp lý của giao dịch TMĐT; bảo vệ pháp lý đối với các hợp đồng TMĐT; thừa nhận tính pháp lý của chũ ký điện tử, chữ ký số hoá; xây dựng các thiết chế pháp lý, các cơ quan pháp lý thích hợp cho việc xác thựcchứng nhận hay chứng thực (AuthenticationCertification) chữ ký điện tử và chữ ký số hoá; bảo vệ pháp lý các thanh toán điện tử như thanh toán cước điện thoại (bao gồm cả việc pháp chế hoá các cơ quan phát hành thẻ thanh toán); bảo vệ sở hữu trí tuệ, bản quyền tác giả liên quan đến các giao dịch điện tử; bảo vệ bí mật riêng tư, thông tin cá nhân… Từ các vấn đề môi trường kinh tế, xã hội, pháp lý quốc gia sẽ in hình mẫu của nó vào vấn đề môi trường quốc tế cùng với mối quan hệ phức tạp của kinh tế – thương mại qua biên giới. Nền kinh tế mạng thể hiện những nét đặc thù như tính xoá nhoà ranh giới địa lý, đưa đến những khó khăn trong việc sử dụng nguồn luật  áp dụng và điều chỉnh hợp đồng mua bán, thanh toán, đặc biệt là thuế.

thanh toan online2

Hạ tầng hệ thống thanh toán trực tuyến tài chính tự động

Trước tiên, tin học hoá ngành tài chính ngân hàng, xây dựng một hệ thống mạng liên ngân hàng, có khả năng thực hiện các giao dịch tài chính tự động. Mạng thanh toán liên ngân hàng được thành lập để tiến hành các hoạt động nghiệp vụ trong các chi nhánh thuộc hệ thống ngân hàng hay giữa các ngân hàng. Để đảm bảo an ninh, mạng liên ngân hàng là mạng riêng, không kết nối với Internet và không xây dựng trên chuẩn TCP/IP. Với việc thiết lập một mạng nghiệp vụ tài chính ngân hàng toàn cầu, đã cung cấp các dịch vụ ngân hàng trong đó thông tin trao đổi đã được chuẩn hoá như dịch vụ mở tín dụng thư, dịch vụ chuyển tiền , dịch vụ nạp thẻ điện thoại… SWIFT là một mạng như vậy. Hiện nay có khoảng 6500 tổ chức tài chính kết nối vào mạng trao đổi dữ liệu điện tử SWIFT. Ngoài ra, hệ thống TTĐT cung cấp dịch vụ thanh toán cho Internet user (người sử dụng Internet) từ Internet thanh toán vào mạng riêng của ngân hàng. Hệ thống TTĐT sẽ đóng vai trò như một cửa ngõ (Gateway) giữa Internet và mạng ngân hàng. Nay, thanh toán bằng các hình thức Master Card, Visa Card, thanh toán séc, thanh toán thẻ thông minh đang được ứng dụng phổ biến. ở Việt Nam hiện nay có 3 ngân hàng phát hành thẻ là VCB, EXIMBANK, ACB với tổng số thẻ phát hành khoảng 10.000 thẻ tín dụng.

Tham khảo thêm các hệ thống thanh toán online tại đây : https://365.vtc.vn/

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *